14. intake 2014/15

from left:
Sofya Kogotkova
Alevtina Kutuzova
Nikita Kozodoi
Meruyert Yessaliyeva*
Yulia Vasilyeva

*from KIMEP/Almaty

missing:
Kristina Kuznetsova
Grigorii Morozov
group foto 2015